Concurs

Câștigă un set din aur

Regulament concurs

Elegance – momente prețioase

 

 1. Organizator
  • Societatea SC CHIC&CO SRL cu sediul în Iași Tabacului ,nr.25,bl. J6,etj.2, ap.8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/2727/2006, având Codul Unil de Înregistrare RO 19169281, contul IBAN RO40INGB0000999905931547, deschis la Banca ING., fiind operator de date cu caracter personal nr. (date), reprezentată legal prin d-na CONSTANDACHE LOREDANA având funcția de ADMINISRTATOR în calitate de organizator.
  • Concursul se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament.
  • Regulamentul campaniei a fost întocmit și este public, în mod gratuit, fiecărui participant/solicitant, conform prevederilor legale în vigoare, pe site-ul Organizatorului eleganceshop.ro precum și pe pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/eleganceromania
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, urmând ca respectivele modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestora pe site și pagina de Facebook.
 • Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea regulamentului și a modificărilor acestuia de către participanți, atât timp cât acestea au fost puse la dispoziție prin mediile menționate mai sus.
 • Participanții nu pot solicita continuarea concursul și nici nu pot avea pretenții asupra vreunui prejudiciu produs de suspendarea regulamentară a concursului.
 • Prevederile prezentului regulament sunt întocmite în conformitate cu dispozițiile ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și sunt obligatorii pentru toți participanții.
 1. Locul desfășurării concursului
 1. Perioada de desfășurare
  • Concursul se desfășoară de pe 26.11.2021, ora 19:00, până pe 24.12.2021, ora 12:00.
 1. Mecanismul de desfășurare a concursului și desemnarea câștigătorului
  • Orice persoană care dorește să se înscrie și ulterior să revendice premium, dacă este cazul, trebuie să respecte următoarele condiții, pe lângă cele de participare de la art. 5:
 • în perioada 26.11.2021, ora 19:00 și până la data de 24.12.2021, ora 12:00, participanții se pot înscrie la concurs prin postarea unui comentariu la postarea de anunț a concursului, share (distribuie) la postarea de concurs, să dea like paginii de Facebook și follow paginii de Instagram a Organizatorului https://www.instagram.com/eleganceshop.ro/
 • Pentru a fi validată câștigarea premiului, share-ul (distribuirea) la postarea de concurs trebuie să fie setat la modul ,,public”.
 • O persoană nu poate participa la concurs în numele altei persoane sau de pe un cont de Facebook care nu îi aparține.
 • O persoană poate participa la concurs prin scrierea unui singur comentariu, comentariile multiple nu vor fi luate în considerare.
 • Persoanele care vor participa de pe alte pagini de Facebook care nu le aparțin, vor fi descalificate.

5. Condiții de participare

 • Vârsta minimă a participanților este de 18 ani împliniți la data participării la concurs.
 • Pentru a participa la concurs, participanții trebuie să fie posesorii unui BI/CI valabil.
 • O persoană se poate înscrie o singură dată la prezentul concurs.

6. Mecanismul de selecție a câștigătorului

  • La extragere vor fi incluși doar participanții care au îndeplinit condițiile menționate la punctele 4 și 5.
  • Extragerea pentru acordarea premiului prezentului concurs se va efectua online, în data de 24.12.2021, ora 15:00, prin intermediul unui program online de extragere aleatorie, pe platforma: https://commentpicker.com
  • În cadrul extragerii se va alege un câștigător și o rezervă, în cazul în care primul câștigător nu întrunește toate condițiile pentru participarea la concurs.
  • Câștigătorului i se va acorda un singur premiu.
  • Numele câștigătorului va fi publicat în data de 24.12.2021, după încheierea extragerii.

7. Acordarea premiului

  • Câștigătorul extras va fi contactat pe pagina de Facebook, într-un mesaj privat. Acestuia i se va comunica faptul că a fost desemnat câștigător în cadrul concursului și i se vor solicita datele de contact pentru a intra în posesia premiului.
  • Premiul va fi expediat către câștigător în data de 28.12.2021.
  • Premiul acordat la prezentul concurs nu se poate preschimba în bani numerar sau înlocui cu alte produse.
  • Câștigătorul nu poate pretinde alte premii în afara celui prevăzut în prezentul regulament.
  • Pentru a beneficia de premiul prezentului concurs, câștigătorul va trebui să îndeplinească toate condițiile mai sus menționate.
  • În cazul în care, în urma unei verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre regulile de participare la concurs nu au fost respectate, organizatorul are dreptul de a acord premiul următoarei persoane care îndeplinește condițiile.
  • În cazul în care câștigătorul desemnat nu răspunde la mesajul primit și nu va revendica premiul până în data de 26.12.2021, orele 12:00, premiul va merge automat următoarei persoane desemnate ca rezervă.
  • Pentru a intra în posesia premiului, câștigătorul va trebui să completeze digital un proces verbal de predare/primire cu următoarele informații:
 • date de identificare (nume și prenume, serie și număr BI/CI)
 • data și semnătura.

8. Valoarea premiului

Valoarea totală a premiului acordat în cadrul concursului este de 529,20 lei și este descris în anexa 1 a prezentului regulament.

9. Alte clauze

  • Câștigătorul are obligația de a respecta toate condițiile impuse în vederea participării
  • Nu au dreptul să participe la acest concurs:
 • angajații societății Elegance
 • colaboratorii societății
 • angajații și colaboratorii societății implicați în organizarea și derularea prezentului concurs,
 • precum și soții și rudele de grad I ai acestora.
  • Orice contestație poate fi depusă prin e-mail la adresa contact@eleganceshop.ro
  • Cererea scrisă, expresă și motivată în vederea sesizării organizatorului cu privire la nerespectarea regulamentului, trebuie trimisă în termen de 24 de ore de la data constatării neregulii, orice sesizare în acest sens depusă după expirarea termenului mai sus menționat fiind considerată nulă de drept și neavenită.
  • Contestațiile vor fi soluționate în termen de 2 zile lucrătoare.
  • Societatea Elegance Shop își rezervă dreptul de a modifica acest regulament, orice modificare urmând a fi adusă la cunoștința participanților prin intermediul paginii de Facebook și a website-ului. organizatorului.

10. Informarea participanților

  • Regulamentul campaniei este disponibil gratuit, pe pagina de Facebook (cu link spre site) și pe website-ul organizatorului.
  • Participarea la prezentul concurs implică obligativitaea respectării tuturor prevederilor prezentului regulament.

11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

  • Prin comunicarea datelor personale în modalităților indicate în mod expres în regulament, participanții la prezentul concurs declară că au luat la cunoștință și înțeleg că datele lor personale vor fi prelucrate de organizator în calitate de operator de date.
  • Datele vor fi prelucrate în temeiul relației contractuale care este stabilită prin acceptarea de către participanții la concurs a prezentului regulament în scopul desfășurării, validării, atribuirii premiului, precum și anunțării publice a câștigătorului.
  • De asemenea, datele vor fi prelucrate în temeiul legii pentru îndeplinirea unui scop de marketing, a obligațiilor financiar-contabile și fiscale, precum și a obligațiilor de arhivare ce îi revin organizatorului.
  • Datele vor fi păstrate de organizator pe durata concursului, precum și ulterior, în perioada necesară conform prevederilor legale în vigoare în materie fiscală și în materia arhivării.
  • Aceste date vor putea fi dezvăluite de către partenerii contractuali ai organizatoului, către autoritățile publice în cazul în care vor exista solicitări formulate în acest sens, în limita competențelor acestor autorități sau în cazul apariției unei cerințe legale. Datele participanților la concurs nu vor fi transferate în afara spațiului economic european.
  • În contextul prelucrării de date, participanții la concurs au dreptul de a solicita accesul la aceste date, rectificarea, retragerea acestora sau restricționarea prelucrării, precum și de a se opune prelucrării datelor.
  • Participanții la prezentul concurs au dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate și dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor.
  • În măsura în care participantul la prezentul concurs consmite la primirea comunicărilor comerciale, respectivele comunicări vor fi făcute în temeiul consimțământului oferit și poate fi retras oricând de participant. Retragerea consimțământului poate fi comunicată de participant la adresa de e-mail contact@eleganceshop.ro.

12. Încetarea concursului

  • Concursul se încheie automat în data de 24.12.2021, ora 12:00, dar poate înceta și la inițiativa organizatorului sau în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, caz fortuit, conform legislației în vigoare, incluziv în cazul în care organizatorul, din motive independente de voința sa, se află în imposibilitatea de a mai derula concursul.

13. Dispoziții finale

  • Prin prezenta campanie se urmărește promovarea website-ului Elegance Shop, a paginii de facebook Elegance – Momente prețioase și a paginii de instagram eleganceshop.ro către clienți și potențiali clienți, în acest sens, concursul reprezentând un instrument de popularizare în vederea fidelizării clienților existenți și a atragerii de noi clienți.
  • Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord cu prezentul regulament.
  • Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile legislației în vigoare aplicabile.
  • Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament ori de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați.

Anexa 1. Premiul

 1. Denumire: Set S49
 2. Material: Aur galben, 14k cu zirconii albe și verzi
 3. Gramaj: 1,96 gr
 4. Alte mențiuni: Setul este compus din cercei și pandantiv
 5. Valoare:: 529,20 lei
Back to list

One thought on “Câștigă un set din aur

 1. Mihaela spune:

  I love your Elegante!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *